Tải Game

Hệ thống Tướng lĩnh trong Tam Quốc 94

20/08/2019

I. SƠ LƯỢC & ĐỘ HIẾM - PHÂN HÓA TƯỚNG CHUẨN TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Lời dẫn: Năm xưa Đổng Trác bức ép thiên tử, há có phải chỉ mình hắn mà làm được điều đó? Một chuyện khác, A Man (Tào Tháo) liệu có thể thống nhất phương Bắc nếu không có hậu thuẫn vững chắc, thương mâu sắc bén? Xưa nay binh hùng dưới trướng tướng mạnh, tướng mạnh phò tá minh công, ấy là chân lý. Thế mới nói: những danh xưng Chiến Thần Lữ Bố, Võ Thánh Quan Vân Trường, Manh Quỷ (Quỷ Mù) Hạ Hầu Đôn, Hổ Si - Ác Lai... trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đâu phải trò bịp bợm!

Hệ thống Tướng lĩnh trong Tam Quốc 94 phân chia Độ Hiếm (tương đương với thực lực) Tướng thành 5 cấp bậc:

 • Bậc I (C): Võ Tướng
 • Bậc II (B): Dũng Tướng
 • Bậc III (A): Mãnh Tướng
 • Bậc IV (S): Danh Tướng
 • Bậc V (SS): Thần Tướng

Chỉ Số Thuộc Tính & Sức Ảnh Hưởng:

Chỉ Số Thuộc Tính Hiệu Quả
Công Kích Xác định giá trị [Sát Thương] cho đòn [Đánh Thường] hoặc [Kỹ Năng] của Tướng
HP (Máu) Xác định giá trị [Sát Thương Sau Cùng] Tướng có thể nhận trước khi bị hạ gục
Thủ Xác định giá trị [Giảm Sát Thương] của Tướng khi trúng đòn của địch
Tốc Đánh Xác định tốc độ ra đòn đánh thường của Tướng
Tốc Chạy Xác định tốc độ di chuyển của Tướng khi ra trận
Nộ (Chỉ trong trận) ĐẶC BIỆT: Chỉ số ẩn, chỉ thể hiện trong trận. Khi giao chiến sẽ gia tăng [Nộ]. Đầy [Nộ] Tướng sẽ tự động thi triển kỹ năng chủ động

frownDiễn giải:

 • [Sát Thương Sau Cùng]: Hay còn gọi là sát thương thực/sát thương chuẩn. [Sát Thương Sau Cùng] sẽ trừ thẳng vào [HP] của Tướng bị công - Sau khi đã tính toán [Công Kích] của Tướng tấn công & [Thủ] của Tướng bị công.
 • [Nộ]: Nộ khí xung thiên! Kỹ năng chủ động (Xem phía dưới) được sử dụng sớm hay muộn phụ thuộc vào [Nộ] của Tướng đó hồi nhanh hay chậm.

Quan hệ Tướng & Binh Chủng: Xem thêm về Binh Chủng tại đây.

 • Có thể tùy chọn [Binh Chủng] cho từng Tướng trong giao diện Đài Điểm Tướng hoặc giao diện Bố Trận.
 • [Binh Chủng] đang chọn được hiển thị trong giao diện Đài Điểm Tướng (phía dưới nút tăng cấp).
 • Tướng ra trận: Mặc định chọn [Thuẫn Binh] nếu chưa từng được thay đổi.

Tương tác đặc biệt với nữ Tướng/Quý tử: Xem thêm về Hậu Cung tại đây.

 • Nữ Tướng nhận được sẽ xuất hiện trong hậu cung của Chúa Công. Với vai trò Phi tử, các nữ Tướng còn cung cấp những hiệu quả đặc biệt khi đủ độ [Thân mật], hạ sinh quý tử khi đủ độ [Thụ Thai].
 • Quý tử sau khi nuôi dưỡng sẽ trở thành Tướng theo hầu Chúa Công.

 

II. THU THẬP & BỒI DƯỠNG TƯỚNG

Trở lại thời Tam Quốc, dĩ nhiên không thể thiếu Tướng phò tá Chúa Công rồi! Có rất nhiều phương cách thu thập Tướng trong game như:

 1. Chiêu mộ tại tửu quán (Nhận được Tướng đã có sẽ quy đổi ra [Mảnh Tướng] ).
 2. Đổi điểm tại Shop.
 3. Ghép Tướng (Hợp nhất 3 tướng thành một tướng khác với tỉ lệ nhận tướng bậc cao hơn).
 4. Tìm [Mảnh Tướng] thông qua:
  • Chiến ải
  • Trấn thủ (Ải đã khiêu chiến)
  • Chinh phạt các mục tiêu NPC ngoài Bản Đồ để nhận được [Mảnh Tướng] tương ứng.
 5. Nhận Tướng qua các Sự Kiện/Ưu đãi game.

Thu thập và thăng cấp sao Tướng trong Tam Quốc 94 là quá trình bồi dưỡng lâu dài & bền bỉ. Thu thập đủ [Mảnh Tướng] có thể tiến hành thăng cấp sao. Chi tiết bảng thăng cấp:

Cấp Sao ⋆

Mảnh Tiêu Hao
Võ Tướng
(Lục)
Dũng Tướng
(Lam)
Mãnh Tướng
(Tím)
Danh Tướng
(Cam)
Thần Tướng
(Đỏ)
0 (Chiêu mộ lần đầu) 10 15 30 50 80
1

15

15

30

50

80

2

22

22

45

75

120

3

30

30

60

100

160

4

37

37

75

125

200

5 45 45 90 150 240
6 52 52 105 175 280
7 60 60 120 200 320
8 67 67

135

225 360
9 75 75 150 250 400
10 82 82 165 275 440
Tổng số mảnh tiêu hao 485 485

975

1625

2600

frownDiễn giải:

 • Lần đầu tiên mở khóa Tướng, nếu không phải chiêu mộ Tướng hoặc nhận Tướng trực tiếp, sẽ cần thu thập đủ [Mảnh Tướng] để mở khóa Tướng tương ứng (0 sao).

Thăng Cấp Tướng: Nhận đủ điểm kinh nghiệm (EXP) sẽ lên cấp Tướng; cấp Tướng càng cao thì điểm kinh nghiệm yêu cầu càng cao. Thăng cấp Tướng bằng cách:

 1. Nhận điểm kinh nghiệm (EXP) khi tham gia chiến đấu.
 2. Tăng cấp thủ công trong Đài Điểm Tướng - Dễ dàng kiếm nguyên liệu tăng điểm kinh nghiệm (EXP) từ:
  • Vượt ải
  • Các hoạt động Khiêu Chiến
  • Tham gia Phó Bản Tổ Đội
  • Mua trong SHOP
  • Nhận từ các Sự kiện/Ưu đãi game

 

III. KỸ NĂNG TƯỚNG

Trong Tam Quốc 94, mỗi Tướng đều có tài riêng: Kẻ mạnh thì cậy sức công phá địch; người khôn ngoan thì bày trận đồ, bố trí cạm bẫy dụ địch; cũng có Tướng cậy đông đánh ít, hô hoán phục binh tiếp ứng v.v... Tựu trung, hệ thống kỹ năng của các Tướng được sắp xếp theo một trật tự chung:

Loại Kỹ Năng Điều Kiện/Hiệu Quả

Cấp (Lv.) Mở Khóa

Chủ Động - Tự động thi triển khi đầy [Nộ] 1
Bị Động - Nhận [%] Hiệu quả/Xác suất thi triển kỹ năng nhất định 21
Thống Soái

- Tăng sát thương cho [Binh Chủng] tương ứng

- Cần chọn [Binh Chủng] tương ứng để phát huy tác dụng

40
Tổ Đội - Chỉ sử dụng trong [Phó Bản Tổ Đội] 1

frownDiễn giải:

 • Kỹ năng Thống Soái: Mỗi Tướng có thể chọn chỉ huy bất kỳ [Binh Chủng] nào theo ý muốn, nhưng kỹ năng Thống Soái sẽ giúp Chúa Công chọn lựa [Binh Chủng] phù hợp nhất với Tướng đó!
 • Phó Bản Tổ Đội: Xem thêm tại đây.

 

IV. DUYÊN PHẬN

Hệ thống Duyên Phận trong Tam Quốc 94 được xây dựng dựa trên nguyên tác phim Tam Quốc Diễn Nghĩa. Duyên Phận được kích hoạt khi tất cả các Tướng trong một Duyên cùng đứng trong trận hình. Buff Duyên Phận giúp Tăng mạnh một chỉ số nhất định cho tất cả các Tướng, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các nhân vật lịch sử với nhau, cũng như sự tương tác qua lại giữa các Tướng trong game. Có thể kể tới một số Duyên Phận cực nổi tiếng trong phim (cũng như rất mạnh trong game nữa) như:

 • [Ngũ Hổ Khiếu Thiên] - Ngũ Hổ Tướng của Thục gia có lẽ không phải bàn về độ nổi tiếng rồi!
 • [Nghĩa Cảm Thiên Địa] - 3 nghĩa sĩ Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cùng kết bái, trời cao cũng cảm động.
 • [Ngụy Quốc Công Thần] - Hứa Chử & Trương Liêu là những công thần góp công lớn cho công cuộc thống nhất phương Bắc của Tào Tháo.
 • [Ngũ Tử Lương Tướng] - Nếu Tây Thục có ngũ Hổ thì Bắc Ngụy có ngũ Tử!
 • [Ngọa Long Phụng Sồ] - Có một trong hai là lấy được thiên hạ rồi Chúa Công.

 

V. TRANG BỊ

Tướng ra trận thì phải có mũ mãp chỉnh tề, tay cầm binh khí chứ! Tam Quốc 94 mang tới hệ thống trang bị quen thuộc với 6 loại trang bị: Mão (Mũ) - Phi Phong - Giáp - Hài(Giày) - Đao - Mã (Ngựa). Các trang bị mặc định được mặc trên mỗi Tướng có thể nâng cấp & thăng bậc trang bị để đem tới hiệu quả thuộc tính cao hơn. Có tất cả 6 bậc trang bị: Trắng - Lục - Lam - Tím - Cam - Đỏ với 10 cấp Sao mỗi bậc tương ứng. Giống như nuôi dưỡng cấp sao, các nguyên liệu nâng cấp & thăng bậc trang bị có thể dễ dàng tìm thấy khi:

 • Chiến ải
 • Các hoạt động Khiêu Chiến
 • Mua trong SHOP
 • Nhận từ các Sự kiện/Ưu đãi game

 

Trên đây là những thông tin thiết yếu về hệ thống Tướng Lĩnh trong game Tam Quốc 94. Mọi thắc mắc Chúa Công xin vui lòng gửi tin nhắn tới Fanpage: Tam Quốc 94 - Funtap.

Chúc Chúa Công có những trải nghiệm tuyệt vời cùng các anh tài bốn bể!

BQT Tam Quốc 94,

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ