Tải Game

[20-22/12] ĐUA TOP NẠP ALL SERVER: VẬN KHÍ VƯƠNG

19/12/2019

[20-22/12] SỰ KIỆN ĐUA TOP: VẬN KHÍ VƯƠNG

 

Phạm Vi: All Server.

Thời gian: Từ 20/12 tới hết ngày 22/12. Tổng kết và trao thưởng trong vòng 48h
Sơ Lược: Đua TOP Nạp.

Thể Thức: Trong 3 ngày sự kiện, 10 Chúa Công nạp nhiều nhất sẽ nhận quà tương ứng:

 

TOP 1 - Vận Khí Vương nhận phần thưởng bao gồm:

Mảnh Thần Tướng Lữ Bố x 880
Quà Tăng Bậc Binh Chủng x 200
Đan Tọa Kỵ x 8000
Đồng x 3000000
Lương Thực x 1500000
KNB x 10000

 

TOP 2 - Nhận phần thưởng bao gồm:

Mảnh Thần Tướng Lữ Bố x 640
Quà Tăng Bậc Binh Chủng x 150
Đan Tọa Kỵ x 6000
Đồng x 2500000
Lương Thực x 1250000
KNB x 7000

 

TOP 3 - Nhận phần thưởng bao gồm:

Mảnh Thần Tướng Lữ Bố x 440
Quà Tăng Bậc Binh Chủng x 100
Đan Tọa Kỵ x 5000
Đồng x 2000000
Lương Thực x 1000000
KNB x 5000

 

TOP 4→10 - Nhận phần thưởng bao gồm:

Mảnh Thần Tướng Lữ Bố x 160
Quà Tăng Bậc Binh Chủng x 50
 Đan Tọa Kỵ x 2000
Đồng x 1000000
Lương Thực x 500000
KNB x 3000

 

BQT Tam Quốc 94
Trân Trọng!
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ